תקנון עמותה עבור תרומה / תשלום דרך מערכות פיצ’

תקנון עמותה עבור תרומה / תשלום דרך מערכות פיצ’

תקנון עמותה עבור תרומה / תשלום דרך מערכות פיצ'

פרטי העמותה

פרטי העמותה המלאים הינם כמופיע באתר הארגון אשר ניתן לעבור אליו באמצעות לחצן “מעבר לאתר” המופיע
בתחתית עמוד הסליקה. באתר הנ”ל מופיעים שם העמותה וכן פרטי התקשרות. ניתן לצפות בפרטים נופסים וכן
במצב החשבונאי של העמותה באתר הממשלתי של רשם העמותות בקישור הבא:
hƩps://www.guidestar.org.il/home

מטרת התשלום / תרומה

התשלום / תרומה ינתנו לטובת הפעילות השוטפת של העמותה על פי המפורט בעמוד התשלום.

תמיכה טכנית

בכל נושא הנוגע לדף תשלום, ניתן לפנות למספר הטלפון המופיע בפרטים הנ”ל ו/או בפרטים המופיעים בתחתית
עמוד הסליקה.

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

תשלום/תרומות ניתנות לביטול בתוך 24 שעות ממועד ביצועם. יש לפנות העמותה בכתב עם בקשת הביטול,
בצירוף 4 ספרות אחרונות + שם תורם + תאריך ושעת ביצוע העסק דרך אמצעי התקשורת הנ”ל.
במקרה של רכישת מוצר/שרות שלא סופקו ע”י בית העסק, הלקוח זכאי לקבל את כספו בחזרה.
בית העסק פועל בכפוף למדיניות החזרת המוצרים לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981.

אחריות החברה ואספקת המוצרים

בית העסק והנהלת האתר לא יהיו אחראיים ולא ישאו בכל נזק ישיר או עקיף באשר הוא.
בית העסק מתחייב לספק את המוצרים במסגרת זמן ההספקה שהובטח במעמד המכירה.
בית העסק אינו אחראי לעיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מאירועים שאינו בשליטתו.
בית העסק יעביר קבלה / חשבונית לאחר התשלום ע”פ הוראות מס הכנסה.

הגבלת פרטיות

בית העסק פועלת להגנת ולשמירת פרטיך ופרטי האשראי שלכם. פרטים אלה נשמרים בצורה מאובטחת בהתאם
לתקן . PCI פרטיכם ופרטי האשראי לא יועברו לצד ג.’

צעד אחד לפני,
התורמים שלכם!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

Skip to content